បុរសដែលល្អគួរតែធ្វើរឿងទាំងនេះ ចំពោះស្រ្តីជាទីស្រលាញ់របស់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលនាងមានរដូវ

យល់ដឹង

បុរសជាច្រើនមិនបានចាប់អារម្មណ៍ពីបញ្ហាដែលកើតមានជុំវិញការមករដូវរបស់ស្រ្តីនោះទេ។ អត្ថបទនេះនឹងអប់រំបុរសឲ្យដឹងរឿងមួយចំនួនដែលខ្លួនត្រូវដឹងនឹងធ្វើចំពោះស្រ្តីដែលជាមិត្តស្រី ឬ ភរិយាក្នុងអំឡុងពេលនាងមានរដូវ៖

1. ស្រ្តីនឹងមានអារម្មណ៍មួរម៉ៅ ឈឺក្បាល អស់កម្លាំង គេងមិនលក់ស្រួល រមួលក្រពះខ្លាំង(ពេលខ្លះអាចរមួលរហូតដល់ធ្វើឲ្យផ្នែកខ្លះនៃរាងកាយស្ពឹកក៏មានដែរ) បុរសត្រូវយកអារម្មណ៍មួយនេះឲ្យបានច្បាស់។
2. ត្រូវចេះនិយាយសរសើរអំពីគុណសម្បត្តិ និងសម្រស់របស់នាង ដើម្បីធ្វើឲ្យនាងមានអារម្មណ៍ល្អ និងស្រស់ថ្លាឡើងវិញ។


3. ជួយធ្វើការងារផ្សេងៗរបស់នាងឲ្យបានច្រើន ដើម្បីឲ្យនាងសម្រាក់ឲ្យបានច្រើន។
4. ស្ត្រីមួយចំនួ នទៀត មានអារម្មណ៌ឆាប់ខឹង ឆាប់មូលម៉ៅ និងមានអារម្មណ៌ Strees យ៉ាងខ្លាំង
5. ជួនកាល ស្ត្រីចង់នៅស្ងៀមស្ងាត់ ក្នុងបន្ទប់តែម្នាក់ឯង

ដូច្នេះហើយ សូមបុរសទាំងឡាយ ព្យាយាមយល់ និងមានអធ្យាស្រ័យខ្ពស់ចំពោះ ដៃគូរបស់ខ្លួន នៅក្នង
គ្រារមួយនេះផងដែរ ។

Comments

comments