ពូជ​សុនខ​ទាំង ២០ ដែល​ត្រូវ​បាន​គេ​ចាត់​ទុក​ថា​សាហាវ និង​គ្រោះថ្នាក់​បំផុត​លើ​ពិភពលោក

យល់ដឹង

ចំពោះអ្នកចូលចិត្ត សត្វសុនខជាច្រើន ចាត់​ទុក​សត្វ​សុនខ ជាសត្វ​ចិញ្ចឹម​ដ៏​គួរ​ឲ្យ​ស្រលាញ់ ហើយ​មនុស្ស​ម្នា​ចិញ្ចឹម​ស្ទើរ​គ្រប់​គ្នា។
ហើយពួកគាត់មិន​យល់​ស្រប​ឡើយ​ចំពោះ​កត្តា ដែល​​ចាត់​ទុក​សត្វ​សុនខ ជា​សត្វ​សាហាវ និង​គ្រោះថ្នាក់លើ​ពិភពលោក។
នៅក្នុងនោះដែរ មាន​កត្តា​ផ្សេងៗចូលរួម​ជាច្រើន ដែលគេចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ ក៏ដូចជាកម្រិតនៃសត្វសុនខដែលសាហាវ និង​គ្រោះថ្នាក់​បំផុត។
យ៉ាងណាក៏ដោយ សត្វ​សុនខ​មួយ​ចំនួន​ពិត​ជា​មាន​សក្ដានុពល​ខ្លាំងណាស់ ក្នុង​ការ​បង្ក​អោយយើង​មាន​គ្រោះថ្នាក់​ធ្ងន់ធ្ងរ​ ប្រសិន​បើ​សត្វ​សុនខ​នោះ​សម្រេចចិត្ត​វាយប្រហារ​យើង។

ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ជា ពូជ​សុនខ​ទាំង ២០ ដែល​ត្រូវ​បាន​គេ​ចាត់​ទុក​ថា​សាហាវ និង​គ្រោះថ្នាក់​បំផុត​លើ​ពិភពលោក៖

#២០ Tosa Inu

#១៩ American Bandogge

#១៨ Cane Corso

#១៧ Bull Terrier

#១៦ Rhodesian Ridgeback

#១៥ Dogo Argentino

#១៤ Boer Boel

#១៣ Gull Dong

#១២ Basenji

#១១ American Bulldog

#១០ Great Dane

#៩ Fila Brasileiro

#៨ Perro de Presa Canario

#៧ Boxer

#៦ Wolf Hybrid

#៥ Doberman Pinschers

#៤ Alaskan Malamutes

#៣ Rottweiler

#២ German Shepherd

#១ Pitbull

Comments

comments