ប្រធានាធិបតីក្របំផុតលើលោក លក់រថយន្តកញ្ជាស់បាន ១លានដុល្លារ ដើម្បីបរិច្ចាគដល់ជនគ្មានផ្ទះសម្បែង

បរទេស

ប្រភពព័ត៌មានពី RT បានចុះផ្សាយថា ប្រធានាធិបតី អ៊ុយរ៉ូហ្គាយ លោក Jose Mujica គឺជាប្រធាធិបតីក្របំផុតលើលោក ដោយខ្វះខាតទាំងសាច់ប្រាក់ និង អង្គរក្ស ជាដើម ។
ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលប្លែកនោះ រថយន្ត Volkswagen Beetle កញ្ចាស់របស់លោក ផលិតនៅឆ្នាំ ១៩៨៧ ត្រូវបានគេដាក់សំណើរទិញចំនួន ១ លានដុល្លារពីសំណាក់សេដ្ឋីអារ៉ាប់ Sheikh ។ ក៏ប៉ុន្តែទឹកប្រាក់ដែល ទទួលបានលោក Jose Mujica នឹងធ្វើការបរិច្ចាគដល់ជនដែលគ្មានផ្ទះសម្បែង និង ផ្តល់ទៅកាន់ស្ថាប័នសម្បុរសធម៌ផ្សេងទៀត ៕

Comments

comments