7យ៉ាង បញ្ជាក់ថាសង្សារទុកអ្នកត្រឹមជាស្រីលេងសើចប៉ុណ្ណោះ!

ជីវិត និង ស្នេហា

មិន​ថា​នារី​ណា​ក៏​ដោយ ក៏​តែង​ប្រាថ្នា​បាន​ស្នេហា​ដែល​ស្មោះស្ម័គ្រ​មួយ​នឹង​មួយ​ជាមួយ​សង្សារ​របស់​ខ្លួន​ដែរ តែ​មិន​ស្រី​គ្រប់​រូប​សុទ្ធ​តែ​រក​បាន​អ្នក​ស្មោះ​នោះ​ឡើយ។ មាន​មិន​តិច​ករណី​ទេ​ដែល​ស្រី​ៗ​ក្លាយ​ជា​ជន​រងគ្រោះ​របស់​ប្រុស​សាវា។ ដូចនេះ​ យើងសូម​បង្ហាញ​ជូន​មិត្តនារី​ៗ ឱ្យដឹងពី 7យ៉ាង បញ្ជាក់ថាសង្សារទុកអ្នកត្រឹមជាស្រីលេងសើចប៉ុណ្ណោះ

១. ទាក់ទងស្រីច្រើនក្នុងពេលតែមួយជាមួយអ្នក
២. ឱ្យតែនៅស្ងាត់ដឹងតែចង់បានខ្លួនប្រាណអ្នក
៣. ឃើញស្រីៗត្រឹមជារបស់កំដរអារម្មណ៍
៤. មានអាថ៌កំបាំងច្រើនជាមួយអ្នក
៥. ពេលសប្បាយមិនដែលនឹកនាឃើញ តែពេលពិបាកនឹកដល់អ្នកមុនគេ
៦. ទៅដល់កន្លែងណា មានសង្សារកន្លែងនោះ
៧. ជាមនុស្សប្រើហិង្សាដោះស្រាយបញ្ហា

Comments

comments