តើទំហំប្រដាប់ភេទបុរសសំខាន់ដែរឬទេ?

ជីវិត និង ស្នេហា

តើទំហំប្រដាប់ភេទបុរសសំខាន់ដែរឬទេ? មានបុរសជាច្រើនដែលមិនមានទំនុកចិត្តលើទំហំរបស់ខ្លួនឯង ប៉ុន្តែបើនិយាយពីការរួមភេទវិញ តើវាមានឥទ្ធិពលដែរឬទេ? ទាល់តែមានប្រដាប់ភេទធំទើបល្អឬ? យល់យ៉ាងណាដែរ?

សូមកុំលួចវីដេអូនេះទៅ Upload ម្តងទៀតដោយមិនមានការអនុញ្ញាតិ។ ពេលដែលខ្ញុំ Report Facebook នឹងដកចេញហើយ ហើយអាចបិទ Account អ្នកដែលលួចនោះទៀត អ៊ីចឹងកុំឲ្យខាតពេលទាំងអស់គ្នា។ រៀនធ្វើវីដេអូខ្លួនឯងទៅណា៎! ដល់ថ្ងៃ Christmas ហើយ ខ្ញុំមិនចង់ចំណាយពេល Report Video ទេ។

អរគុណទាំងអស់គ្នាដែលបានមើល! កុំភ្លេច Like, Share, និង Comment ខាងក្រោមផង។

Comments

comments