តើមនុស្សស្រីមានចំណង់ផ្លូវភេទដែរឬទេ?

ជីវិត និង ស្នេហា

គេថា ធម្មតាទេដែលមនុស្សប្រុសមានចំណង់ផ្លូវភេទ និងគិតពីការរួមភេទ។ ប៉ុន្តែតើខុសទេដែលមនុស្សស្រីមានចំណង់ផ្លូវភេទដែរ? ម៉្យាងទៀត តើមនុស្សស្រីមានចំណង់ផ្លូវភេទដែរឬទេ? នៅក្នុងវីដេអូនេះ ខ្ញុំនឹងបកស្រាយរឿងស្រ្តី និងចំណង់ផ្លូវភេទទាំងអស់នេះ។
បើចង់ដឹងច្បាស់សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា៖

បើចូលចិត្តវីដេអូនេះ កុំភ្លេច Like, Share និង Comment នៅខាងក្រោមផង។

Comments

comments