បើការងាររកស៊ីផ្លូវភេទទៅជាការងារស្របច្បាប់វិញ តើយ៉ាងម៉េចវិញទៅ?

ជីវិត និង ស្នេហា

ដែលគិតពីការរកស៊ីផ្លូវភេទទេ? បើការងារនេះទៅជាការងារស្របច្បាប់វិញ តើយ៉ាងម៉េចវិញទៅ? តើការងារនេះ ខុសពីការងារផ្សេងៗត្រង់ចំណុចណា? ការងារនេះ មានរាប់ពាន់ឆ្នាំហើយ ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះ យើងនៅតែរើសអើងអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទដដែល។ ការរើសអើងនេះ នាំឲ្យមានបញ្ហាច្រើនណាស់។ មើលវីដេអូហើយ កុំភ្លេច Comment ប្រាប់ផងថា យល់យ៉ាងម៉េចដែរពីបញ្ហានេះ។
តោះកុំឱ្យខាតពេលយូរទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា៖

មើលហើយ បើចូលចិត្ត កុំភ្លេច Like និង Share ផង

Comments

comments