ប្រធានបទក្តៅ៖ ការសម្រេចផ្លូវភេទដោយខ្លួនឯង

ជីវិត និង ស្នេហា

ប្រធានបទក្តៅ៖ ការសម្រេចផ្លូវភេទដោយខ្លួនឯង។ សង្គមចូលចិត្តមើលប្រធានបទនេះក្នុងផ្លូវអាក្រក់ណាស់ ហើយគិតថា អ្នកដែលសម្រេចផ្លូវភេទដោយខ្លួនឯងជាមនុស្សរោគចិត្ត។ ប៉ុន្តែតាមពិតទៅ មានមនុស្សជាច្រើនដែលសម្រេចផ្លូវភេទដោយខ្លួនឯង ទាំងស្រី និងប្រុស ហើយវាគឺជារឿងធម្មជាតិមនុស្សទេ។ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេ វាអាចមានប្រយោជន៍ទៀត។ យល់យ៉ាងណាដែរ?
តោះកុំអោយខាតពេលយូរសូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា៖

អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានមើល និងគាំទ្រ មើលវីដេអូហើយ កុំភ្លេច Comment ប្រាប់ផងថា យល់យ៉ាងម៉េចដែរពីបញ្ហានេះ

Comments

comments