សម្លឹងមើលមួយភ្លែត វាជារូបធម្មតា បើសម្លឹងមើលយូរបន្តិច ទើបដឹងថា វាមិនមែនធម្មតាទេ

កម្សាន្ត

​រូបភាព​ខ្លះ​មើលទៅ​ធម្មតា​ទេ​នៅពេល​យើង​មើល​វា​ដំបូង ប៉ុន្ដែ​នៅពេល​អ្នកមើល​វា​ឱ្យ​កាន់តែ​ជិត អ្នក​ប្រហែលជា​អាច​នឹង​ឃើញ​អ្វីដែល​ខុសប្លែក​ដែល​អ្នកផ្សេង​មើល​វា​មិនឃើញ​។​

​ ​គំនិត​របស់​អ្នកនឹង​ចាប់ផ្ដើម​គិតថា ប្រហែល​ក្នុង​រូបភាព​នោះ​បង្កប់​អ្វី​ពិសេស​ហើយ ជាហេតុ​ទើប​គេ​ឱ្យ​យើង​សម្លឹង​វា​ឱ្យ​ជិត​។ ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​រូបភាព​ក្រុម​ស្ដ្រី​មួយក្រុម​កំពុង​ងូតទឹក​យ៉ាង​រីករាយ ហើយ​យើង​នឹងមិន​មើលទៅ​ដូចជា​គ្មានអ្វី​ពិសេស​នោះទេ​។ ប៉ុន្ដែ​ប្រសិនបើ​អ្នកមើល​ឱ្យ​ច្បាស់ អ្នកនឹង​ឃើញ​អ្វីមួយ​គួរឱ្យខ្លាច​បំផុត​។​

​ ​សូម​ស្វែងរក​ដោយ​ខ្លួន​អ្នក​ក្នុង​រូបភាព​ខាងក្រោម​នេះ ហើយ​អ្នកនឹង​ឃើញ​បុរស​ម្នាក់​កំពុង​លួច​មើល​ស្ត្រី​ទាំងនោះ​ងូតទឹក​៕

Comments

comments