តោះមកស្ដាប់ A Dose of Cath បកស្រាយទៅលើ Comment ក្នុងវីដេអូចាស់ៗ ជាពិសេស Comment ទាក់ទងទៅនឹងវប្បធម៌ និងតម្លៃរបស់មនុស្សស្រី

ជីវិត និង ស្នេហា

ថ្ងៃនេះនៅលើ Page A Dose of Cath បានចេញវីដេអូមួយ និយាយបកស្រាយទាក់ទងនឹង Comment មួយចំនួននៅក្នុងវីដេអូចាស់ៗ របស់នាង
ជាពិសេស Comment ទាក់ទងទៅនឹងវប្បធម៌ និងតម្លៃរបស់មនុស្សស្រី។ ហើយកញ្ញាបានសរសេរនៅលើរ Page A Dose of Cath ថា៖

“ថ្ងៃនេះ ខ្ញុំនឹងបកស្រាយទៅលើ Comment មួយចំនួននៅក្នុងវីដេអូចាស់ៗ ជាពិសេស Comment ទាក់ទងទៅនឹងវប្បធម៌ និងតម្លៃរបស់មនុស្សស្រី។ ក្រៅពីនេះ ខ្ញុំក៏បានឆ្លើយទៅសំណួរមួយចំនួនដែលទាំងអស់គ្នាបានសួរកាលពីថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ផងដែរ។ វីដេអូវែងបន្តិចហើយ ប៉ុន្តែមានរឿងត្រូវនិយាយច្រើនពេក។

បើចូលចិត្តវីដេអូនេះ កុំភ្លេច Like និង Share។ ប៉ុន្តែសូមកុំ Re-upload ព្រោះការវីដេអូមួយៗត្រូវចំណាយរបស់ពេលយូរ។ វីដេអូដែលបាន Re-upload ដោយមិនមានការអនុញ្ញាតិ នឹងត្រូវបាន Report។ អរគុណ!

អរគុណទាំងអស់គ្នាដែលបានមើល! សប្តាហ៍ក្រោយនេះ ខ្ញុំប្រហែលជានឹងចេញ២វីដេអូ ដែលវីដេអូមួយនឹងនិយាយពីករណីរំលោភ និងទារថ្លៃបណ្ណាការដែលបានកើតឡើងប៉ុន្មានថ្ងៃមុន។

រីករាយចុងសប្តាហ៍!

In this video, I will address some of the comments in my past videos, especially comments concerning culture and value. I will also answer some of the questions that you sent in on Thursday. It’s a bit long, but I have so many things to say.

If you like this video, don’t forget to like and share. Please don’t re-upload my videos without permission. They will be reported should this happen.

Thank you all so much for watching! I might have 2 Khmer videos out next week – one of which will address the rape case where the bride was asked to return the bride price.

Have a nice weekend!

Love, Cath
xoxo”

សូមទស្សនាវិដេអូខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា៖

Comments

comments