វីដេអូ និយាយអំពីករណីរំលោភមួយដែលមនុស្សប្រុសម្នាក់បានបន្លំខ្លួនធ្វើជាកូនកំលោះ

ជីវិត និង ស្នេហា

A Dose of Cath : កាលពីសប្តាហ៍មុន មានករណីរំលោភមួយដែលមនុស្សប្រុសម្នាក់បានបន្លំខ្លួនធ្វើជាកូនកំលោះ។ នៅក្នុងវីដេអូនេះ ខ្ញុំនឹងលើកវិភាគពីរឿងនេះ ហើយការឆ្លុះបញ្ចាំងពីសង្គមតាមរយៈរឿងនេះ។ Comment នៅខាងក្រោមផងថាយល់យ៉ាងណាដែរ។
វីដេអូនេះ គឺជាការសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបកប្រែ REAMA Translation ។ លេខទូរស័ព្ទដែលអាចទំនាក់ទំនងបានគឺ 077 54 69 55 ឬ 078 57 19 13។
ប្រសិនបើចូលចិត្តវីដេអូនេះ កុំភ្លេច Like និង Share។ សូមកុំ Download ហើយ Re-upload វីដេអូនេះដោយមិនមានការអនុញ្ញាតិ។
អរគុណទាំងអស់គ្នាដែលបានមើល! រីករាយចុងសប្តាហ៍!

Last week, a bride was rape where a man pretended to be the groom. In this video, I’m going to talk about this case and how it reflects our society. Leave a comment below what you think about this.
This video is supported by Reama Translation. Contact number is 077 54 69 55 or 078 57 19 13.
If you like this video, don’t forget to like and share. Please refrain from downloading and re-uploading it without permission.
Thank you so much for watching! Have a nice weekend!
Love, Cath
xx

Comments

comments