១០០ ឆ្នាំខាងមុខទៀត មនុស្សនឹងអាចរស់នៅដូចក្នុងរូបភាពទាំងនេះ

បច្ចេកវិទ្យា និង វិទ្យាសាស្រ្ត

នៅក្នុងសម័យនេះលោកអ្នកបានឃើញហើយថា បច្ចេកវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្រ្ត កាន់តែរីកចម្រើនទៅៗ
ចំណែកឯការរស់នៅរបស់មនុស្សយើងវិញ ក៏មានការប្រែប្រួលទៅតាមការរីកចម្រើនរបស់វិទ្យាសាស្រ្តផងដែរ ។
បើតាម លោក Dr Maggie Aderin-Pocock ដែលជាអ្នកសិក្សាអំពីការព្យាករណ៍នៅថ្ងៃអនាគត បានឱ្យដឹងថា ជីវិតមនុស្សយើងនឹងអាចរស់នៅតាមរបៀបដូចរូបភាពខាងក្រោម:

១. មនុស្សអាចសង់ទីក្រុងរស់នៅក្រោមទឹកបាន៖ ដោយសារអត្រាមនុស្សកើនឡើងខ្លាំងពេក ធ្វើឱ្យមនុស្សពិបាកស្វែងរកទីកន្លែងសម្រាប់រស់នៅលើគោក (មនុស្សចេះកើនឡើង ប៉ុន្តែទំហំផែនដីមិនកើនឡើងទេ) ។ ដូចច្នេះមានតែការរស់នៅក្រោមទឹកគឺជាជម្រើសមួយដ៏ល្អ។

២. មនុស្សនឹងប្រើប្រាស់ Drone សម្រាម់ជាមធ្យោបាយធ្វើដំណើរលើអាកាស

៣. Drone យក្យសំរាប ដឹកមនុស្សធ្វើដំណើរកម្សាន្ត

៤. មនុស្សនឹងអាចរស់នៅក្រៅភព ដូចជាភព ព្រះច័ន្ទ និង អង្គារ ជាដើម

Comments

comments