វិធីបន្សាបពិសរបស់ពស់ ដែលអាចជួយអ្នកបានពេលពស់ចឹកភ្លាមៗ

យល់ដឹង

តើអ្នកដឹងពីវិធីបន្សាបពិសរបស់ពស់ទាំងនេះទេ វាអាចជួយអ្នកបានពេលពស់ចឹកភ្លាមៗ។

1. ពស់ខៀវកន្ទុយភ្លើង ចឹកហើយចុកចាប់នឹងហើមរលួយ

2. ពស់វែកក្របី ពឹសរបស់វាធ្វើឱ្យចុកចាប់វេទនានឹងស្លាប់រយៈពេល4ម៉ោងក្រោយពេលចឹក

3. ពស់ទ្រង់រនៀម ពឹសរបស់វាសាហាវណាស់ អាចសម្លាប់មនុស្សបានក្នុងរយៈពេល45នាទី
តើអ្នកត្រូវធ្វើយ៉ាងណា បើមន្ទីពេទ្យនៅឆ្ងាយ ឬត្រូវវាចឹកពេលយប់អាធ្រាត ហើយក៏មិនដឹងថាទៅតាមគ្រូខ្មែរឯណា ឬប្រើវិធីដើម យកខ្សែចងហើយមួលរឹតត្រង់របួស។ល។
ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទ កយ លីហឿន មានវិធីកែពិសពស់ទាំងអស់ មកចែករំលែកជូនបងប្អូន។ ថ្នាំនេះស្រួលរកទេ មានគ្រប់ផ្ទះ។ វិធីផ្សំថ្នាំមាន3មុខ 1ថ្នាំជក់ 2ម្ទេសអាចម៍កណ្តុរ 3ទឹកស្អាត។

វិធីប្រើ៖ យកម្ទេសថ្នាំជក់បុកនិងត្បាល់ឱ្យម៉ត់ ហើយយកទឹកចាក់ចូលក្នុងត្បាល់មិនបាច់ច្រើនទេ
ប្រហែល1ស្លាបព្រាបាយ ច្របាច់យកទឹកដាក់កែវ ហើយយកកាកមកបិតត្រង់របួស
ហើយផឹកទឹកនោះ កាកជួយបឺតពឹស ចំណែកទឹកជួយជម្រះពិសចេញពីក្នុងខ្លួន។

Brightly coloured parrot snake

Comments

comments