​​​​​​​​​​​​ក្រុម​អ្នក​វិទ្យាសាស្ត្រ​​​ប្រទេស​ស្វីស បាន​​​​​រក​ឃើញ​ថា​​​គ្រាប់​ទទឹម​​​មាន​ផ្ទុក​​សារធាតុ​​​បំប៉ន​​​​​​​ដ៏​អស្ចារ្យ​​​​មិន​គួរ​ឲ្យ​ជឿ

​​​​​​​​​​​​​​

អានបន្ត